Vi beräknar rabatt baserat på hur mycket du har laddat för per månad:

Summa laddning per månad, inkl. mva. Rabatt
Kr 0 – 100 ÷ 0 %
Kr 150 – 300 ÷ 10 %
Kr 301 – 500 ÷ 20 %
Kr 501 – 750 ÷ 30 %
Kr 750 – ∞ ÷ 40 %