I Sverige ligger tjänstebilar i framkant i omställningen till hållbara transporter. Som företag har ni goda möjligheter att både skynda på och underlätta omställningen. Dels genom att byta ut er fordonsflotta till eldrivna fordon, dels genom att erbjuda anställda, hyresgäster eller besökare möjlighet att ladda.

Fördelar med elbilsladdning på företagets parkering

Med en laddlösning höjer du värdet på fastigheten. Arbetsplatsen eller området blir attraktivare för besökande vilket i sin tur ger en konkurrensfördel på marknaden. Det ger även företaget en miljövänlig profil och signalerar en enklare vardag för hyresgäster, anställda och besökare.

Vad ska man då tänka på inför valet av leverantör och operatör till sin laddlösning? Här nedan har vi samlat tips, steg för steg, på vad man bör tänka på för att så småningom kunna erbjuda laddning på företagets parkering.

Vilket är behovet idag och om några år? Dimensionera för framtiden!

Fundera på hur många laddboxar som behöver installeras idag samt hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning inför kommande år. Tänk på att fler människor kommer att vilja använda elbilsladdare så småningom! Intresset för att köra elbil och ladda på jobbet ökar alltid efter att laddboxarna väl har installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas ned om man förbereder för fler laddplatser än vad man behöver till en början. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet.

Lastbalansering – ger en smart och trygg laddlösning

Att ”säkra upp” sitt elnätsabonnemang och abonnera på en högre effekt är ganska kostsamt. Det finns dock utrustning som gör att ni kan behålla samma säkringsstorlek som ni har idag, samtidigt som laddeffekten räcker till för alla. Lösningen kallas för lastbalansering. Lastbalansering är en teknik som känner av hur mycket effekt som förbrukas av fastigheten i övrigt. Den del av tillgänglig effekt som inte används för övriga ändamål, kan kontinuerligt fördelas mellan de bilar som laddas i laddanläggningen. Med lastbalansering överbelastas inte elsystemet och ni behöver heller inte göra en dyr uppsäkring av elnätsabonnemanget. Mer om lastbalansering kan du läsa om här.

Kostnadsfördelning – enkelt för alla

Det finns olika sätt att fördela kostnaderna mellan dem som använder anläggningen – utan att ni själva behöver hantera distribution, administration och fakturering. Vill ni kunna sätta priset på laddning själva för att sedan låta operatören sköta all administration samt återbetalning av intäkter till er? Fundera på om ni vill lägga över all administration på operatören och låta alla användare har sitt eget konto med fakturor och förbrukning.

Drift och underhåll

Vad händer om en laddare plötsligt inte fungerar eller om ni behöver uppdatera programvaran på laddaren? Bestäm i förväg om detta är något som företaget/fastighetsägaren kan eller har möjlighet att hantera själv, eller om ni vill ha en komplett laddlösning där även drift och underhåll ingår i paketet.

Kundservice

Vill ni att era anställda och besökare ska kontakta en extern kundservice, om något inträffar?

Tillverkaroberoende laddlösning

I framtiden vill ni säkerligen ha möjlighet att ansluta fler laddare till laddlösningen. Vill ni då kunna välja den hårdvara som passar bäst in, oberoende av vad ni redan har? Se då till att välja en laddlösning som är tillverkaroberoende, och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer bör kunna styra de laddare ni har sedan tidigare, för full framtida flexibilitet.

Offertförfrågningar

När ni har koll på vad ni vill ska ingå i er laddlösning, är det dags att boka in platsbesök av några olika leverantörer. När leverantören varit på plats och fått en uppfattning om arbetet och dess omfattning så kan de skicka er en kostnadsuppskattning och en offert.

Ansöka om bidrag

När ni har gjort en helhetsbedömning av offerterna är det dags att ta ett beslut. Därefter kan arbetet med att framtidssäkra er parkering komma igång.

Även företag och fastighetsägare kan nu få bidrag för både publika- och icke-publika laddstationer. Glöm därför inte att ansöka om klimatklivet, ett bidrag från Naturvårdsverket.

 

Är ni intresserade av en helhetslösning till er företagsparkering? Vi hjälper er gärna!

Vill ni veta mer om vad som ingår i Grön Kontakts erbjudande till företag? Kontakta oss för ett platsbesök eller rådgivning.

 

Det här ingår i Grön Kontakts laddlösning för ert företag:

  • Skalbart laddningssystem, som enkelt kan byggas ut
  • Dynamisk lastbalansering, för låga elnätsavgifter
  • Rättvis kostnadsfördelning mellan användare – all administration och fakturering hanteras av Grön Kontakt
  • Möjlighet för företaget att själv bestämma laddpriset för anställda och besökare
  • Kundtjänst 24/7
  • Tillverkaroberoende laddlösning som inte binder upp er till en specifik leverantör
  • Egen användarplattform – ”Min laddare” där varje användare kan se sina fakturor och hur mycket de laddat för.

Läs mer om hur du får en framtidssäkrad laddlösning!