Enkätundersökning

För att veta hur många laddboxar ni ska dimensionera för, är det viktigt att först förstå hur stort det nuvarande och framtida behovet i föreningen är. Ett sätt att få den informationen är genom att göra en enkätundersökning. Hur många i föreningen vill ha laddplats idag och hur många tror att de kommer behöva en laddplats inom de kommande två-tre åren? Med denna information får ni en bild av hur många laddboxar som behöver installeras idag samt hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning inför kommande år.

Tänk på att fler människor kommer att vilja använda elbilsladdare så småningom! Intresset för att köra elbil och ladda hemma ökar alltid efter att laddboxarna väl har installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas ned om man förbereder för fler laddplatser än vad man behöver till en början. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet. När ni väl vet vilket behov som finns, är det bra att diskutera igenom vad som ska ingå i er laddlösning och därmed i en offertförfrågan. Här nedan följer några områden och frågor som kan vara bra att ta ställning till:

Lastbalansering – ger en smart och trygg laddlösning

Att ”säkra upp” sitt elnätsabonnemang och abonnera på en högre effekt är ganska kostsamt. Det finns dock utrustning som gör att ni kan behålla samma säkringsstorlek som ni har idag, samtidigt som laddeffekten räcker till för alla. Lösningen kallas för lastbalansering. Lastbalansering är en teknik som känner av hur mycket effekt som förbrukas av fastigheten i övrigt. Den del av tillgänglig effekt som inte används för övriga ändamål, kan kontinuerligt fördelas mellan de bilar som laddas i laddanläggningen. Med lastbalansering överbelastas inte elsystemet och ni behöver heller inte göra en dyr uppsäkring av elnätsabonnemanget. Mer om lastbalansering kan du läsa om här.

Kostnadsfördelning – vem betalar för installationen och för elen?

När man investerar i en laddlösning till bostadsrättsföreningen eller samfälligheten, är kostnaden viktig. Vem betalar för installationen, och vem betalar för elen? Installationen av laddboxar ökar värdet på fastigheterna, och därför brukar föreningen eller samfälligheten stå för installationskostnaderna. För förbrukad el finns det olika sätt att fördela kostnaderna. Att bara höja avgiften för de som laddar uppfattas ofta som orättvist, då alla elbilister inte förbrukar så mycket el. Fundera istället på om ni vill ha en enkel och rättvis laddlösning, där kostnaderna fördelas efter hur mycket varje användare faktiskt laddar sin elbil. Sådana lösningar erbjuds av många laddoperatörer.

Drift och underhåll

Vad händer om en laddare plötsligt inte fungerar eller om ni behöver uppdatera programvaran på laddaren? Bestäm i förväg om detta är något som bostadsrättsföreningen eller fastighetsskötaren kan eller har möjlighet att hantera själv, eller om ni vill ha en komplett laddlösning där även drift och underhåll ingår i paketet.

Kundservice

Vill ni att medlemmarna i föreningen ska kontakta en extern kundservice, istället för er i styrelsen, om något inträffar?

Tillverkaroberoende laddlösning

I framtiden vill ni säkerligen ha möjlighet att ansluta fler laddare till laddlösningen. Vill ni då kunna välja den hårdvara som passar bäst in, oberoende av vad ni redan har? Se då till att välja en laddlösning som är tillverkarobeorende, och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer bör kunna styra de laddare ni har sedan tidigare, för full framtida flexibilitet.

Offertförfrågningar

När ni har koll på vilka behov ni har, är det dags att boka in platsbesök av några olika leverantörer. När leverantören varit på plats och fått en uppfattning om arbetet och dess omfattning så kan de skicka er en kostnadsuppskattning och en offert.

Ansöka om bidrag

När ni har gjort en helhetsbedömning av offerterna är det dags att ta ett beslut i styrelsen. Därefter kan arbetet med att framtidssäkra er parkering komma igång.

Glöm inte att ansöka om klimatklivet, ett bidrag från Naturvårdsverket!

 

BRF Kristallen 1 i Sundbyberg ger tips till andra bostadsrättsföreningar som funderar på att skaffa laddplatser

Vill ni få tips från en bostadsrättsförening som redan installerat en laddlösning? BRF Kristallen i Sundbybergs berättar här om hur de byggde laddplatser för framtiden.

 

Är ni intresserade av en helhetslösning? Vi hjälper er gärna!

Vill ni veta mer om vad som ingår i Grön Kontakts erbjudande till bostadsrättsföreningar och samfälligheter? Kontakta oss för ett platsbesök eller rådgivning.

 

Det här ingår i Grön Kontakts laddlösning för er förening:

  • Skalbart laddningssystem, som enkelt kan byggas ut
  • Dynamisk lastbalansering, för låga elnätsavgifter
  • Rättvis kostnadsfördelning mellan användare och förening – hanteras av Grön Kontakt
  • Möjlighet för föreningen att själv bestämma laddpriset för medlemmar och besökare
  • Kundtjänst 24/7
  • Tillverkarobeorende laddlösning som inte binder upp er till en specifik leverantör
  • Egen användarplattform – ”Min laddare” där varje användare kan se sina fakturor och hur mycket de laddat för.